zondag 1 mei 2005

Tien minuten voor Urk

 De dagen tussen Hemelsvaart en Pinksteren komen over de hele wereld christenen samen om te bidden, net zoals de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren de discipelen zich afzonderden om op God te wachten. De Heilige Geest werd daarna uitgestort en dat veroorzaakte een enorme ommekeer voor duizenden mensen in Jeruzalem, die besloten om Jezus te volgen..
In Nederland zijn er  sinds 2002 ook tienduizenden mensen die deze dagen samen komen om te bidden onder het motto: 10 dagen voor Nederland.  Misschien is 10 dagen  voor Urk niet te realiseren, daar is een Urker te nuchter voor en een Urker heeft het daar ook te druk voor want er moet ook gewerkt worden.Maar misschien dat we dan speciaal voor Urk het motto kunnen bijstellen tot: 10 minuten voor Urk.
Dat zal toch niet teveel gevraagd zijn?

10 Minuten voor Urk:
 • Voor ieder die behoefte heeft zich te verootmoedigen en de collectieve schuld van Urk te belijden.
 • Voor ieder die behoefte heeft om te bidden voor verzoening, en tegen verharding.
 • Verzoening tussen vrienden en familie die door scheuringen van elkaar verwijderd zijn.
 • Voor ieder die wil bidden om verlossing van de macht van de boze over Urk.
 • Voor ieder die wil bidden om vergeving van onze gezamenlijke en persoonlijke zonden.
 • Voor ieder die wil bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest binnen de kerken en in de harten van de mensen op Urk.
 • Voor ieder die wil bidden om bekering, voor mensen, voor kerkelijke gemeenten en voor onze hele plaats.
 • Voor ieder die wil bidden dat het Koninkrijk van God geen schade meer wordt toeberokkend door Urk en de Urker kerken en de Urker kerkmensen.
 • Voor ieder die wil bidden dat we samen weer de naam van de HERE groot mogen maken, als getuigenis, tot Zijn eer, tot lofprijzing van Hem.
 • Voor ieder die samen de reputatie van de Bruid willen zuiveren, om de Bruidegom geen verdriet te doen.
 • Voor ieder die wil uitspreken verlangend te zijn naar de Wederkomst van de Bruidegom

Geen opmerkingen: