zondag 27 februari 2011

Van rups naar vlinder

Laatst was ik ergens op een bijeenkomst en tijdens de pauze was er een diaprojectie. 
met een soort vertelling, over een rups die veranderde in een vlinder. 

Het verhaal ging over een man die naar een cocon van een rups zat te kijken. 
Hij zag hoe daar langzaam een kleine opening in werd gemaakt en hoe de vlinder echt met een enorme krachtsinspanning probeerde uit zijn cocon te ontsnappen. 
De man kreeg medelijden met de vlinder, die echt een geweldig aan het worstelen was om uit de cocon te breken. Om de vlinder te helpen knipte hij met een schaartje de cocon verder open en zo werd de vlinder zonder verdere krachtsinspanningen bevrijd. 
De vlinder bleef er echter verschrompeld uitzien, en het lukte de vlinder ook niet om te vliegen. 


Wat de man zich niet had gerealiseerd was dat God het zo heeft geschapen dat door de worsteling om uit de cocon te komen er de noodzakelijke levenssappen naar de vleugels van de vlinder worden gestuwd. Alleen als dat gebeurt is krijgt de vlinder zijn schoonheid en is hij in staat om te vliegen. 

Zou het misschien zo zijn dat zoiets vaak ook van toepassing is voor ons mensen. Zou voor ons ook kunnen gelden dat we door strijd, door worsteling juist sterker kunnen worden? 

2Cor. 4:17
Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;
 

 
 
(Bovenstaande foto's heb ik van de site:http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/99002dgroei/vlinder.htm ) 


Ik moest bij dit verhaal ook denken aan bepaalde regels van het volgende gedicht:, (ook eens geciteerd aan het eind van een preek): 

Ik vroeg om kracht-
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid-
en God gaf mij problemen om op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed-
en God gaf me verstand en kracht om te werken.
Ik vroeg om moed-
en God gaf mij gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde-
en God gaf mij daarvoor de kansen.
Ik kreeg niets van wat ik wilde-
maar ontving alles wat ik nodig had.......
Mijn gebed is verhoord

Geen opmerkingen: