zondag 2 oktober 2005

Geestelijke strijd

In de verhelderende preek van vanmorgen over de strijd tussen de vrouw en de draak, verwees ds. van Duijvenbode ook naar het op afstand regeren van konining Wilhelmina in de tweede wereldoorlog. 
Zo heeft Christus ook de aarde weliswaar verlaten maar Hij heeft ons niet alleen gelaten en zal strak glorieus terugkeren. 

Naar aanleiding van deze preek moest ik ook denken aan een beeld dat wel vaker gebruikt wordt, dat ik zelf in dit verband ook erg treffend vind. 

donderdag 29 september 2005

Oase in de woestijn of ballingschap?

Tijdens mijn vakantie kreeg ik een gratis exemplaar van "National Geographic" waarin ook een kaart van Europa was bijgesloten. 
Er waren ook wat kleine kaartjes op de achterkant van de kaart, o.a. een verdeling naar koopkracht, bevolkingsdichtheid etc. 
Ook was er een kaartje met een verdeling naar godsdienst. 

zondag 5 juni 2005

Ingewikkeld of eenvoudig?

Wat een treffende boodschap vanmorgen in de preek. 
Het is immers zo: Het leven is al ingewikkeld genoeg, we zitten zelf al zo ingewikkeld in elkaar, 
laten we daarom de Evangelische Boodschap niet te ingewikkeld maken. 
Het is immers zo eenvoudig: 

Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult zalig worden. 

Wat kunnen we het, vooral ook op Urk, dan toch nodeloos ingewikkeld maken. 

zaterdag 7 mei 2005

Levend Bronwater

BerichtGeplaatst: Za mei 07, 2005 11:04    Onderwerp: Levend bronwater
Levend Bronwater

Toen Izak ´t water aan de lippen stond,
trok hij naar ´t Filistijnse land.
Brodeloos zijn maag en dorstig was zijn mond,
verzilt de waterkant.
Maar diep beneden, in een niemendal,
stuitte zijn staf op ronde stenen randen:
stokoude, door Abraham ontgonnen waterwel.
Het water liep tussen zijn tanden.


zondag 1 mei 2005

Tien minuten voor Urk

 De dagen tussen Hemelsvaart en Pinksteren komen over de hele wereld christenen samen om te bidden, net zoals de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren de discipelen zich afzonderden om op God te wachten. De Heilige Geest werd daarna uitgestort en dat veroorzaakte een enorme ommekeer voor duizenden mensen in Jeruzalem, die besloten om Jezus te volgen..
In Nederland zijn er  sinds 2002 ook tienduizenden mensen die deze dagen samen komen om te bidden onder het motto: 10 dagen voor Nederland.  Misschien is 10 dagen  voor Urk niet te realiseren, daar is een Urker te nuchter voor en een Urker heeft het daar ook te druk voor want er moet ook gewerkt worden.Maar misschien dat we dan speciaal voor Urk het motto kunnen bijstellen tot: 10 minuten voor Urk.
Dat zal toch niet teveel gevraagd zijn?

10 Minuten voor Urk:
 • Voor ieder die behoefte heeft zich te verootmoedigen en de collectieve schuld van Urk te belijden.
 • Voor ieder die behoefte heeft om te bidden voor verzoening, en tegen verharding.
 • Verzoening tussen vrienden en familie die door scheuringen van elkaar verwijderd zijn.
 • Voor ieder die wil bidden om verlossing van de macht van de boze over Urk.
 • Voor ieder die wil bidden om vergeving van onze gezamenlijke en persoonlijke zonden.
 • Voor ieder die wil bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest binnen de kerken en in de harten van de mensen op Urk.
 • Voor ieder die wil bidden om bekering, voor mensen, voor kerkelijke gemeenten en voor onze hele plaats.
 • Voor ieder die wil bidden dat het Koninkrijk van God geen schade meer wordt toeberokkend door Urk en de Urker kerken en de Urker kerkmensen.
 • Voor ieder die wil bidden dat we samen weer de naam van de HERE groot mogen maken, als getuigenis, tot Zijn eer, tot lofprijzing van Hem.
 • Voor ieder die samen de reputatie van de Bruid willen zuiveren, om de Bruidegom geen verdriet te doen.
 • Voor ieder die wil uitspreken verlangend te zijn naar de Wederkomst van de Bruidegom

woensdag 27 april 2005

Christus, onze Hoop

Onderstaande getuigenis is voorbereid door de Appèlkring kerkelijk belijden, waaraan deelnemen ds. A. S. Rienstra en ds. D. Westerneng (CGB), ds. L. den Breejen en ds. J. van Walsum (CV), drs. R. H. Kieskamp en drs. P. J. Vergunst (GB) en H. van Essen (EW). 

Getuigen van de ene Naam, die ons tot redding gegeven is – dát willen wij in onze verwarrende tijd, waarin veel mensen het spoor bijster zijn, de samenleving op drift is, de kerk meer en meer in de marge wordt ge­drongen en bijbelse waar­heden ontkracht worden. Getuigen van Jezus Christus, onze Here en Hei­land. Zijn Naam geeft ook vandaag hoop aan mensen. Hij maakt de verwach­ting die Zijn Naam wekt, nog steeds waar. Onze christennaam doet helaas al te vaak afbreuk aan het werk van Christus, haalt Zijn hoge Naam naar beneden. Wij belijden onze schuld daarover. Des te meer is onze hoop daarom gevestigd op de Naam boven alle namen, Jezus Christus.