maandag 7 juli 7777

God is groter dan…


(Want indien ons hart [ons] veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen..

1 Joh 3:20)

God is groter dan…

zaterdag 31 augustus 2019

Zingen in de Zomer seizoen 2019

Voorlopige Planning Zingen in de Zomer uitzendingen:


 Slotavond  preview 0.1 / versie 0.9 
Extra Zaterdagavond met Project Mannenkoor
slotmiddag
13/10 PREVIEW  5e Avond met Chr. gem. koor Urk
 Oktober: 3e middag met klein koor  'Immanuel' 
 Oktober: 6e Avond met Crescendo
  Oktober: 4e middag (Mariëtte & Friends)
November: extra zaterdagmiddag met Urker Voices
 5e middag (Mannenkoor Eben haëzer- Katwijk)
 6e middag (Chr Mannenkoor Emmeloord)
7e middag (Jubilate Deo - Oenen)
zondag 9 oktober 2016

Video's Zingen in de Zomer 2016

ik heb verschillende opnames gemonteerd  van de middagen en avonden van  Zingen in de Zomer gedurende het seizoen van 13 juli t/m 31 augustus 2016.
(En , uitgezonderd week 2 en 3) ook als cameraman meegeholpen.
Omdat we op 15 juli op vakantie gingen heb ik de voorgaande nacht maar 1 uur geslapen, en gerpobeerd om in ieder geval het eerste deel van de "preview' van de eerste avond online te zetten.
Daarna dus 2 weken op vakantie in Spanje.


Een overzicht is te zien op:
http://zingenindezomer.urk.nu/site/index.php/zidz-nieuwsberichten/1963-overzicht-zidz-2016

maandag 23 mei 2016

Koopvaardij

Schepen waar ik op gevaren heb / Landen die ik heb bezocht

zondag 22 mei 2016

Afspeellijsten ZidZ 2015 op YouTube

Nieuwe  afspeellijsten aangemaakt op YouTube.
De bedoeling is om deze de komende maanden te vullen (of de ontbrekend delen aan te vullen) met videoverslagen die nu nog op Vimeo staan.
https://www.youtube.com/user/zingenindezomer/playlists?view=50&shelf_id=5&sort=ddCompleet videoverslag zangmiddag "Warming Up Zingen in de Zomer 2016"

Compleet videoverslag middag Kerkje aan de Zee
"Warming Up Zingen in de Zomer 2016"  met zang en muziek van de familie Pieter Toon, Emily, Tirza en Liza Bakker.
(Voorlopige "Preview"versie  0.1 

Bekijken via YouTube: 
Ook een link op Googl;e Plus/LRas

maandag 2 mei 2016

Videoreportage ZIngen op de Haven


 1. 49:12
  from zingenindezomer Added    153  0  0
  ZIngen (in de tent) op de haven van Urk 24 april 2016 - deel 1 (preview)
  + More details
 2. 49:12
  from zingenindezomer Added    87  0  0
  Zingen op de haven van Urk, 24 april 2016, (preview) deel 2 m.m.v. gospelkoor "Promise" o.l.v. Menno Hakvoort
  + More details
 3. Klik door voor video clips: 
  - Samenzang ZIngen op de haven 2016

Actuele videoclips op Vimeo

 1. Verschillende videoclips van de "praise" avond met By His Grace in de Poort op 16 april 2016
  1. 04:17
   from zingenindezomer Added    147  0  0
   "Naar het kruis" "By His Grace" o.l.v. Marco Hoorn tijdens "Praise" in de Poort op 16 april 2016
  2. 04:43
   from zingenindezomer Added    31  0  0
  3. 03:53
   from zingenindezomer Added    154  0  0
   Wees stil voor het aangezicht van God Samenzang met aanbiddingsleider Ronald Koops, met "By His Grace"o.l.v. Marco Hoorn tijdens "Praise" in "De poort" te Urk op…
  4. 05:30
   from zingenindezomer Added    488  0  0
   Samenzang: "Ik zal er zijn" o.l.v. Ronald Koops tijdens "Praise"in de Poort te Urk op 16 april 2016
  5. 04:39
   from zingenindezomer Added    392  1  0
   "Het is volbracht" door gospelkoor By His Grace o.l.v. Marco Hoorn met solist Wilbert Mazereeuw. tijdens "Praise"in de Poort te Urk op 16 april 2016

zondag 14 februari 2016

Waarom moest Jezus sterven?

Waarom moest Christus lijden en sterven?

In 2007 las ik een uit het Amerikaans vertaald boek van John Piper, waarin 50 antwoorden op deze levensbelangrijke vraag in even zoveel (heel korte) hoofdstukken worden behandeld. 

Het boekje Waarom moest Jezus sterven? is  een uitermate geschikt boek om tijdens de lijdenstijd (of 40-dagentijd of vastentijd) te lezen.  De schrijver  heeft daarin 50 redenen, of beter gezegd: bedoelingen, van het lijden en sterven op een rijtje gezet. (Als je het engels machtig bent, dan kun je dit boekje hier gratis lezen.) 

Hieronder de eerste reden die John Piper beschrijft in het eerste hoofdstuk van dit boek:

Christus leed en stierf… om de toorn van God op zich te nemen
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt         Galaten 3:13

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen met het oog op de vergeving van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.     Romeinen 3:25
Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.      1 Johannes 4:10

zondag 5 februari 2012

BELIJDENIS

BELIJDENIS 

Durf je in deze tijd nog “ja” te zeggen? 
Durf je belijden dat je bij God hoort? 
Durf je nog de belofte af te leggen 
dat je Hem zult vertrouwen op Zijn Woord? 
Kun je ‘t verdragen,als de mensen spotten 
omdat de bijbel toch allang is achterhaald? 
omdat Gods woord voor kinderen is en zotten 
omdat het Christendom volkomen heeft gefaald? 

Geloof het niet,wanneer ze je vertellen 
dat God gestorven is of niet bestaat, 
en dat ook Christus je teleur zal stellen, 
en dat Zijn kerk weldra verloren gaat. 

Op elke weg zul je de Heer ontmoeten 
wanneer je werkelijk naar Hem verlangt. 
Zoek overal de sporen van Zijn voeten: 
Wie zoekt,die vindt.- Wie bidden blijft,ontvangt! 

gelezen op: 
http://www.angelfire.com/ne2/marcel/Gedichten2.html

zondag 15 januari 2012

Vasten

Ds van Duijvenbode noemde vorige week in zijn preek ook het vasten. 
Als je de bijbel naleest werd dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament heel normaal gevonden. 
De roomsen hebben er later helaas een soort verplichting van gemaakt, alsof het iets was waardoor je je zaligheid kon afdwingen of verdienen. 
Logisch dat de reformatoren hier zich vierkant tegen verzetten. 
Er valt ook nergens in de Bijbel lezen dat vasten een verplichting is. Van de Heere Jezus werd zelfs door sommigen gezegd : " Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren."(Matheus 11:19). Maar de Heere Jezus heeft ook gevast, denk aan de 40 dagen in de woestijn. 

het laatste stukje

het laatste stukje 
het laatste stukje wordt door God gedaan 
hoe dikwijls mocht ik dit reeds merken 
net als ik dacht hoe moet ik verdergaan 
aanschouwde ik Zijn grote werken 

Een ver-Urkte Israeliet, Het levensverhaal van Japien de Joode

Het onderstaande e-book is gratis te downloaden via 
http://www.ebook.nl/html/presentationEngine.aspx?pageCall=pages/Boek.asp&boekAction=&secured=&boeklist=&produktID=37274&userID=855331048&gID=180 

Een ver-Urkte Israeliet, Het levensverhaal van Japien de Joode 
Jelle van Slooten 

eBook.nl 
Mobipocket Reader, Adobe Reader 

De joodse koopman Israël Samuël Kropveld kwam al voor 1938 twee dagen per week venten op het eiland Urk. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich, samen met zijn vrouw Hendrika de la Penha en jongste dochter Lea, aldaar. In mei 1942 zijn ze, op last van de Duitse bezetters, geëvacueerd naar Amsterdam. Op 6 april 1943 werden ze vanuit Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor getransporteerd alwaar ze drie dagen later, direct na aankomst, werden vergast. 

Vijftig jaar lang was op Urk niet bekend hoe het met hen was afgelopen. De auteur heeft geprobeerd aan de hand van interviews en archiefmateriaal een antwoord te geven op deze vraag.