zondag 15 januari 2012

Vasten

Ds van Duijvenbode noemde vorige week in zijn preek ook het vasten. 
Als je de bijbel naleest werd dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament heel normaal gevonden. 
De roomsen hebben er later helaas een soort verplichting van gemaakt, alsof het iets was waardoor je je zaligheid kon afdwingen of verdienen. 
Logisch dat de reformatoren hier zich vierkant tegen verzetten. 
Er valt ook nergens in de Bijbel lezen dat vasten een verplichting is. Van de Heere Jezus werd zelfs door sommigen gezegd : " Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren."(Matheus 11:19). Maar de Heere Jezus heeft ook gevast, denk aan de 40 dagen in de woestijn. 

Ondertussen is er wel een trend dat het vasten in de Katholieke kerk steeds minder voorkomt, maar dat het onder protestanten meer navolging krijgt. 
Wat mij overigens wel verraste is dat het vasten toch best nog wel "goede papieren" heeft. 
In de vroegste Hervormde kerkorde werd het vasten (samen met het bidden) bijvoorbeeld voorgeschreven in de periode voor de verkiezing van ambstdragers. 
En ook in de Dordtse Leerregels lees ik in de inleiding dat de toenmalige Synode werd gehouden na "algemeen vasten en bidden." 

We staan nu aan het begin van de Lijdenstijd, en we bereiden ons voor op de verkiezing van ambtsdragers. 
Ik denk toch dat het niet verkeerd hoeft te zijn als je in die periode eens wat laat staan waar je normaal gesproken wel van genieten kan, of eens iets nalaat waar je eigenlijk wel afhankelijk van bent. 
Televisiekijken bijvoorbeeld, en zo zijn er nog wel meer zaken te noemen. 
Niet dat we zoiets aan iemand anders zouden moeten opdringen, en het moet beslist ook niet vanuit "onzuivere" motieven gebeuren. 

Maar ik ben wel benieuwd hoe de bezoekers denken over bijvoorbeeld iemand die normaal gesproken een "bekkien" erg lekker vind maar toch de 40 dagen voor Pasen bijvoorbeeld bewust eens geen koffie drinkt. Het motief zou dan kunnen zijn dat elke keer als je trek krijgt in een kopje koffie en dan maar een beker water drinkt, dat je dan herinnert wordt aan wat de Heere Jezus wel niet voor ons heeft overgehad, geleden heeft en met Zijn leven de prijs heeft betaald voor onze zonden. Je kan dan ook bepaald worden bij de Christenen in landen die te maken hebben met vervolging en verdrukking, en dan te bedenken hoe wij hier eigenlijk onze vrijheid van godsdienst als vanzelfsprekend beschouwen 

Is dit wellicht overdreven of valt het wel te respecteren? Hoe denken jullie hierover? En zijn er nog meer motieven mogelijk?

Geen opmerkingen: