zondag 5 februari 2012

BELIJDENIS

BELIJDENIS 

Durf je in deze tijd nog “ja” te zeggen? 
Durf je belijden dat je bij God hoort? 
Durf je nog de belofte af te leggen 
dat je Hem zult vertrouwen op Zijn Woord? 
Kun je ‘t verdragen,als de mensen spotten 
omdat de bijbel toch allang is achterhaald? 
omdat Gods woord voor kinderen is en zotten 
omdat het Christendom volkomen heeft gefaald? 

Geloof het niet,wanneer ze je vertellen 
dat God gestorven is of niet bestaat, 
en dat ook Christus je teleur zal stellen, 
en dat Zijn kerk weldra verloren gaat. 

Op elke weg zul je de Heer ontmoeten 
wanneer je werkelijk naar Hem verlangt. 
Zoek overal de sporen van Zijn voeten: 
Wie zoekt,die vindt.- Wie bidden blijft,ontvangt! 

gelezen op: 
http://www.angelfire.com/ne2/marcel/Gedichten2.html

zondag 15 januari 2012

Vasten

Ds van Duijvenbode noemde vorige week in zijn preek ook het vasten. 
Als je de bijbel naleest werd dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament heel normaal gevonden. 
De roomsen hebben er later helaas een soort verplichting van gemaakt, alsof het iets was waardoor je je zaligheid kon afdwingen of verdienen. 
Logisch dat de reformatoren hier zich vierkant tegen verzetten. 
Er valt ook nergens in de Bijbel lezen dat vasten een verplichting is. Van de Heere Jezus werd zelfs door sommigen gezegd : " Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren."(Matheus 11:19). Maar de Heere Jezus heeft ook gevast, denk aan de 40 dagen in de woestijn. 

het laatste stukje

het laatste stukje 
het laatste stukje wordt door God gedaan 
hoe dikwijls mocht ik dit reeds merken 
net als ik dacht hoe moet ik verdergaan 
aanschouwde ik Zijn grote werken 

Een ver-Urkte Israeliet, Het levensverhaal van Japien de Joode

Het onderstaande e-book is gratis te downloaden via 
http://www.ebook.nl/html/presentationEngine.aspx?pageCall=pages/Boek.asp&boekAction=&secured=&boeklist=&produktID=37274&userID=855331048&gID=180 

Een ver-Urkte Israeliet, Het levensverhaal van Japien de Joode 
Jelle van Slooten 

eBook.nl 
Mobipocket Reader, Adobe Reader 

De joodse koopman Israël Samuël Kropveld kwam al voor 1938 twee dagen per week venten op het eiland Urk. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich, samen met zijn vrouw Hendrika de la Penha en jongste dochter Lea, aldaar. In mei 1942 zijn ze, op last van de Duitse bezetters, geëvacueerd naar Amsterdam. Op 6 april 1943 werden ze vanuit Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor getransporteerd alwaar ze drie dagen later, direct na aankomst, werden vergast. 

Vijftig jaar lang was op Urk niet bekend hoe het met hen was afgelopen. De auteur heeft geprobeerd aan de hand van interviews en archiefmateriaal een antwoord te geven op deze vraag.

Prioriteiten

Jezus cijfers / getallen
Je kan de relaties die Jezus brengt met mensen in verschillende grootheden en cirkels indelen. Hij ging niet met iedereen hetzelfde om, niet met iedereen besteedde Hij evenveel tijd. Weet je wat opvalt in deze getallen? Dat hoe kleiner de cirkel is, hoe meer tijd Jezus met hen omging. Je kan dit diagram nog groter maken. 

5000+ »
de mensen die Hij voedde met 5 broden en 2 vissen (Mat 14:21)
4000 »
de mensen die Hij voedde met 7 broden (Mark 8:20)
500 »
groep leerlingen waar Jezus aan verscheen (1 Kor 15:6)
120 »
de grotere groep leerlingen, mensen die Hem volgden (Hand 1:15)
72 »
de groep leerlingen die Hij uitstuurde (Luk 10:1)
12 »
de groep discipelen die Jezus uitkoos en waar Hij drie jaar mee zou optrekken (Luk 6:13)
3 »
de vrienden die het dichtst bij Jezus stonden (ook emotioneel) Petrus, Jakobus en Johannes (Mark 14:33)
1 »
de momenten dat Jezus alleen was, alleen met zijn hemelse Vader (Luk 6:12)

Principe

Het is niet voor niets dat dit ook bekend is. Je kan niet met de hele wereld alle tijd besteden die je hebt. Ik geloof dat, als we willen doen wat Jezus deed, het gezond is om ook de cirkels te herkennen. Wie is de massa, wie zijn de twaalf en wie zijn de drie? In wie investeer je het meeste? 

vrijdag 13 januari 2012

De Weg

Ik ontving deze week van iemand het volgende gedicht, wat mij bijzonder heeft getroffen en ik als een persoonlijk gebed naar God wil uitspreken:
Van de reis die achter mij ligt
wil ik alleen het geode onthouden
Van de reis die voor mij ligt
wil ik het mooiste hopen