zondag 14 februari 2016

Waarom moest Jezus sterven?

Waarom moest Christus lijden en sterven?

In 2007 las ik een uit het Amerikaans vertaald boek van John Piper, waarin 50 antwoorden op deze levensbelangrijke vraag in even zoveel (heel korte) hoofdstukken worden behandeld. 

Het boekje Waarom moest Jezus sterven? is  een uitermate geschikt boek om tijdens de lijdenstijd (of 40-dagentijd of vastentijd) te lezen.  De schrijver  heeft daarin 50 redenen, of beter gezegd: bedoelingen, van het lijden en sterven op een rijtje gezet. (Als je het engels machtig bent, dan kun je dit boekje hier gratis lezen.) 

Hieronder de eerste reden die John Piper beschrijft in het eerste hoofdstuk van dit boek:

Christus leed en stierf… om de toorn van God op zich te nemen
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt         Galaten 3:13

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen met het oog op de vergeving van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.     Romeinen 3:25
Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.      1 Johannes 4:10