zondag 2 oktober 2005

Geestelijke strijd

In de verhelderende preek van vanmorgen over de strijd tussen de vrouw en de draak, verwees ds. van Duijvenbode ook naar het op afstand regeren van konining Wilhelmina in de tweede wereldoorlog. 
Zo heeft Christus ook de aarde weliswaar verlaten maar Hij heeft ons niet alleen gelaten en zal strak glorieus terugkeren. 

Naar aanleiding van deze preek moest ik ook denken aan een beeld dat wel vaker gebruikt wordt, dat ik zelf in dit verband ook erg treffend vind. 


D-day (Decison Day) was de dag dat de geállieerden Normandie binnenvielen, de dag van de beslissing. 
De bevrijding was toen ingezet, maar voor Nederland duurde het nog wel een jaar voordat de bevrijding echt voltooid was. 
Dat was met V-day (Victory Day), bevrijdingsdag dus. 
Er moesten tussen D-day en V-day nog heel wat felle gevechten worden geleverd, maar de oorlog was feitelijk toch al beslist. 
Hitler wist dat hij was overwonnen, maar probeerde nog zoveel mogelijk slachtoffers met zich mee te slepen (zoals met de strijd om Berlijn). 

Zo is het ook met de geestelijke strijd. Satan is door de Heere Jezus al overwonnen aan het kruis en door Zijn opstanding (D-day) , maar er moeten nog wel veldslagen worden geleverd, voordat uiteindelijk de Wederkomst (V-day) zal plaatsvinden. 

Het geweldige is dat we satan niet in eigen kracht hoeven te verslaan, dat wordt ons beloofd in Gods Woord. 
God rekent zelf met de boze af, maar wil ons toch laten meedelen in de eindoverwinning.. .En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren. (Rom 16:20 ) 

(Net zoals Israël de overwinning behaalde op de Filistijnen, maar dat eigenlijk alleen maar te danken had aan één man, David die Goliath versloeg.) 

 
. . . . gedragen door Uw geest - en de kracht van Uw liefde . . . . 
 Maar dien de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen,
gelijk de arenden.....

Jesaja 40:31(2 oktober 2005)BerichtGeplaatst: Za jan 07, 2006 12:36  

Vanmorgen op het nieuwjaarsontbijt in de Koningshof hoorde ik van spreker Ben Hobrink nog enkele opmerkelijke uitspraken, o.a. over geestelijke strijd.
Hij benadrukte dat het in wezen niet gaat om de strijd tussen God en satan, maar dat het gaat om de strijd om jouw eigen hart, om je eigen relatie met de Heere Jezus.
Toch wel iets om over na te denken.

Ben Hobrink is werkzaam bij Open Doors, en wat ook heel opmerkelijk was dat hij de christenen in Noord Korea liever de geestelijke vrijheid gunde zoals die in China is, dan de vrijheid van West Europa.
De vrijheid die wij hier hebben waarderen we te weinig, wordt te veel als vanzelfsprekend beschouwd. Toch ook iets om even bij stil te staan.

Natuurlijk ging het grootste deel van zijn lezing over zijn boek "Moderne wetenschap in de Bijbel".
Dat boek is echt een aanrader en een opsteker voor elke christen.
Als je het leest ontkom je er niet aan om elke tien minuten een uitroep van verwondering te laten horen.
Heel indrukwekkend dat de Bijbel de wetenschap zoveel duizenden jaren vooruit is geweest. Zaken die Mozes nooit van zichzelf heeft kunnen weten. Over hygiëne bijvoorbeeld waardoor de levensverwachting van een Israeliet wel 70-80 jaar was, en die van een Kanaaniet slechts 18 jaar!
Wat ook van belang is om ons te realiseren dat we geen kunstmatige scheiding moeten maken tussen lichaam en ziel. God is ook de schepper van ons lichaam, en dat moeten we ook eerbiedigen.

En zoals Ben het uitdrukte met zijn afsluitende woorden: Dan hebben we het alleen nog maar over de "verpakking" van de Bijbel. Wat een "heil en zegen" gaat er niet uit van de kern van het Evangelie!

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en [ook] den Griek. (Romeinen 1:16)

Geen opmerkingen: